Διεκπεραίωση Διαδικασίας Διατήρησης – Εξαίρεσης από Κατεδάφιση Αυθαίρετων Κτισμάτων – Κατασκευών (για εντός και εκτός σχεδίου)

Περιοχές : Εύβοια, Βοιωτία