Νόμος 4014/2011  (Κεφάλαιο Β’)

Αποφάσεις Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Υποβολής και Διαδικασίας Είσπραξης και Απόδοσης του Παραβόλου (ΦΕΚ 2167 Β 27.09.2011)

Δελτίο Τύπου σχετικά με τις αμοιβές μηχανικών και τη μεταβίβαση αδόμητων οικοπέδων και γηπέδων

Εγκύκλιος 13/2011 Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 4014/2011

Εγγραφο σχετικά με “Τοπογραφικά διαγράμματα της παρ. 15, άρθρου 49, του ν. 4030/11”

Νόμος 4030/11

Εγκύκλιος του ΙΚΑ για τα αυθαίρετα.

Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας αυθαιρέτων κατασκευών

Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.