Βυθομέτρηση του λιμένα του Αλμυροποτάμου στην Νότια Εύβοια. Χρήση προηγμένων συστημάτων δορυφορικού εντοπισμού σε συνδυασμό με βυθόμετρο. Η βυθομέτρηση συνοδεύτηκε απο επίγεια αποτύπωση των κτισμάτων με πρόσωπο τη θάλασσα, με τη χρήση γεωδαιτικού σταθμού Total Station.