Με 31 χρόνια εμπειρίας καλύπτουμε όλες τις σύχγρονες ιδιοκτησιακές σας ανάγκες.

• Δικαστικές πραγματογνωμοσύνες.
• Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε δικαστικές διαμάχες.
• Θέματα διεκδικήσεων από το Δημόσιο (Δασαρχείο, ΟΤΑ, κλπ.).
• Πολεοδομικά ζητήματα.
• Μεμονωμένες & διορθωτικές πράξεις εφαρμογής.
• Πράξεις αναλογισμού – τακτοποίησης.
• Έρευνα αρτιότητας – οικοδομησιμότητας οικοπέδων.
• Νομιμοποιήσεις οικοδομικών παρεμβάσεων.
• Έρευνα θεμάτων οικοδομικού κανονισμού.
• Έκδοση οικοδομικών αδειών.